ปีการศึกษา  2546

นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น  จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  89 ปี  สุราษฎร์ธานี

1.    รางวัลชนะเลิศ

      -     ประดิษฐ์วัสดุ  ระดับชั้น  ป.6

2.    รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1

      -     คัดลายมือ  ระดับชั้น  ป.6   

      -     เขียนเรียงความ  ระดับชั้น  ป.6       

      -     คอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ป.6             

      -     เดาะตะกร้อ  ระดับชั้น  ป.6              

3.    รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2

      -     วาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น  ป.5       

      -     วาดภาพ  ระดับชั้น  ป.3                              

      -     โยนบอลลงตะกร้า  ระดับอนุบาล                   

4.    รางวัลชมเชย

      -     วาดภาพ  ระดับชั้น  ป.5                  

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  จัดโดยโรงเรียนพนมศึกษา

1.    รางวัญเหรียญทอง

      -     คัดลายมือ  ระดับชั้น  ป.6   

      -     ประดิษฐ์ดอกไม้  โดยใช้วัสดุจากพืช  ระดับชั้น  ป.6

       

2.    รางวัลเหรียญเงิน

      -     วาดภาพด้วยสีชอล์ค  ระดับชั้น  ป.3 

3.    รางวัลเหรียญทองแดง

      -     ตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น  ป.6        

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  จัดโดยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 

1.    รางวัลชนะเลิศ

      -     ฟุตบอล  ระดับประถมศึกษา

2.    รางวัลเหรียญทอง

      -     ทักษะการวาดภาพ  ช่วงชั้นที่  2                  

      -     เรียงความ  ช่วงชั้นที่  2                             

3.    รางวัลเหรียญทองแดง

      -     ทักษะการคัดลายมือ  ช่วงชั้นที่  2                

      -     ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2                      

                                                                         

ปีการศึกษา  2548

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  จัดโดย  เครือข่ายสถานศึกษา  อ.คีรีรัฐนิคม

           เหรียญทอง      จำนวน   32  รายการ

          เหรียญเงิน            จำนวน   22   รายการ

          เหรียญทองแดง                  จำนวน   28   รายการ

 

ปีการศึกษา  2549

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  จัดโดย  เครือข่ายสถานศึกษา  อ.คีรีรัฐนิคม

          เหรียญทอง      จำนวน   85  รายการ

          เหรียญเงิน           จำนวน   25  รายการ

          เหรียญทองแดง   จำนวน 30  รายการ

    

ปีการศึกษา  25450   ผลการแข่งขันทักษะงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 

          รางวัลดีเด่น      กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  2

                                                    ด.ญ.  ณัฐวดี  ปิ่นทอง

          รางวัลดี           กิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์  ช่วงชั้นที่  1

                                                    ด.ญ.  ณัฐมล  ทองพราว

            รางวัลดี                  กิจกรรมวาดภาพสีเทียน  ช่วงชั้นที่  1

                                                    ด.ญ.  สุวนันท์  นุ่นแก้ว

          รางวัลดี          กิจกรรมสร้างภาพปะติด  อนุบาล

                                                   ด.ญ.  พัชราภา  บุญชิต

                                                   ด.ญ. สุกัญญา  ศรีปลอด

 

 
           
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย --|| โรงเรียนบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ||-- All Right Reserve